Τηλεφωνικά κέντρα
Δίκτυα υπολογιστών

Τηλεφωνικά κέντρα - Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.

Τηλεφωνικά κέντρα – Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.

Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση με δυναμισμό, αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Στις δύσκολες στιγμές είναι σημαντικό να μπορείς ν’ αναγνωρίζεις και ν’ αξιοποιείς τις ευκαιρίες με τον καλύτερο τρόπο.

Ανταγωνισμός και παραγωγικότητα είναι οι βασικοί παράγοντες για μια σωστή διαχείριση του κόστους καθώς επίσης και η δυνατότητα
αντιμετώπισης των σχέσεων με τους πελάτες διαδραματίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο.

Για την απόκτηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο στην επιχείρηση και στο ανθρώπινο δυναμικό της, να υπάρχει η καλύτερη μορφή επικοινωνίας δηλαδή τα τηλεφωνικά κέντρα τα οποία να είναι σε θέση να εξυπηρετούν κάθε τύπου ανάγκες με εξελιγμένες δυνατότητες ώστε να προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο η εικόνα της εταιρείας.

Υπηρεσίες

 • Μελέτη και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων / συστημάτων
 • Μεταφορά και τοποθέτηση τηλεφωνικών κέντρων
  Προηγμένες εφαρμογές Isdn, Voice Mail, AutoAttendant, συστήματα CISCO
 • Επίδειξη τηλεφωνικών κέντρων
 • Συντήρηση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση after sale
 • Σύνδεση με το δίκτυο σταθερή
 • Σύνδεση δικτύου δομημένης καλωδίωσης
 • Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε μεγέθους έργα, καθώς και η υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη των πελατών μας.

Πρόθεσή μας να ανακαλύψετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να λειτουργήσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Προγραμματισμός, επίδειξη, εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων

Οι έμπειροι και άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας μελετούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και αναλόγως εγκαθιστούν και προγραμματίζουν το τηλεφωνικό κέντρο σας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του.

Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν προγραμματισμό τηλεφωνικών κέντρων και αναλογικών & ψηφιακών συσκευών, προγραμματισμό λογισμικών των υπολογιστών που συνεργάζονται με το τηλεφωνικό κέντρο όπως CTI (Computer Telephone Integrated) & καταγραφή κλήσεων, προγραμματισμός VoIP τηλεφωνία (CISCO συστήματα, συσκευές και υπολογιστές), σύνδεση FCT στο τηλεφωνικό κέντρο για κλήσεις προς κινητά με μειωμένη χρέωση καθώς και θυροτηλεφώνων που ελέγχονται από το τηλεφωνικό κέντρο.

Επισκευή τηλεφωνικών κέντρων – ανταλλακτικά

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο βλαβών του τηλεφωνικού σας κέντρου και προτείνουμε την καταλληλότερη λύση αντιμετώπισής τους. Παρέχουμε υποστήριξη για όλους τους τύπους των τηλεφωνικών κέντρων PANASONIC, SAMSUNG, NEC, SIEMENS, PHILIPS και των παρελκόμενών τους.

Επέκταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων

Σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση για να επεκτείνετε ή / και να αναβαθμίσετε το τηλεφωνικό κέντρο σας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Παραμετροποίηση: Σύνδεση / μεταφορά γραμμών & εσωτερικών τηλεφώνων

Οι τεχνικοί μας προγραμματίζουν το τηλεφωνικό κέντρο σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων

Οι τεχνικοί μας φροντίζουν για την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά στα νέα σας γραφεία και την επανεγκατάσταση & εκ νέου προγραμματισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου, με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση της λειτουργίας της επιχείρησής σας

Διασύνδεση γραφείων / υποκαταστημάτων

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την υλοποίηση για την διασύνδεση γραφείων ή υποκαταστημάτων που διαθέτει η επιχείρηση σας με στόχο την μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών και την βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας στην επιχείρηση σας

Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης

Για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη εταιρία μας εγγυάται άμεση ανταπόκριση χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και όταν απαιτείται άμεση προμήθεια ανταλλακτικών!

Εναλλακτικά, και όπου προσφέρεται, υπάρχει η δυνατότητα συμβολαίου απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης, για την μείωση ακόμα περισσότερο του χρόνου ανταπόκρισης του τεχνικού τμήματος

Σχεδιασμός & εγκατάσταση δικτύων Η/Υ

Για την επιτυχή αξιοποίηση του εξοπλισμού μηχανογράφησης αλλά και τη συνεργασία μεταξύ ομάδων χρηστών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή απομακρυσμένα, απαιτείται μια αξιόπιστη και ασφαλής δικτυακή υποδομή. Μέσα από τις δραστηριότητες του τμήματος IT Infrastructure, η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προσφέρει:

 • Εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία Intranets, Extranets, VPNs.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, από τις πιο απλές έως και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών, το όποιο θα κάνει την λειτουργία της επιχείρησής σας εύχρηστη και αποδοτική.

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:

 • Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.
 • Εγκατάσταση Δικτύου: Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση καλωδίων, πέρασμα καναλιών όπου θα μπουν τα καλώδια, τοποθέτηση πριζών και τοποθέτηση, μέτρηση του patch panel.
 • Εξοπλισμός (Hardware): Η Orion Enterprises σας προμηθεύει με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκατάστασή του.
 • Λογισμικό (Software): Γίνεται εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους υπολογιστές σας. Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρικός υπολογιστής (server), γίνεται εγκατάσταση και εκεί των απαραίτητων προγραμμάτων.

Τεχνική Υποστήριξη

Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software).

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

Αν επιθυμείτε να εξελίσσεστε μαζί μας, να έχετε άψογο service αλλά και άμεση κάλυψη σε οποιοδήποτε πρόβλημα σας προκύψει, τότε ενημερωθείτε για τα μοναδικά προνόμια που σας προσφέρουν οι ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

211 7702222
697 9666610

Close Menu