Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ για επανέλεγχο - Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις

 • Νέα ηλεκτροδότηση
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

 • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
 • Σχέδια: κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης, μονογραμμικό και ηλεκτρικού πίνακα
Όργανο μέτρησης
Σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση των νέων πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ

Αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθεί η σύνταξη του πιστοποιητικού και η παράδοσή του στον ιδιοκτήτη.

Εάν η εγκατάσταση δεν πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

 • Μέτρηση της αντίστασης στην γείωση του κτηρίου
 • Μέτρηση καταλληλότητας του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ
 • Μέτρηση βρόγχου
 • Μέτρηση της αντίστασης της μονώσεως των αγωγών του ρεύματος
 • Συσφίξεις των ενώσεων μέσα στους ηλεκτρολογικούς πίνακες
 • Αποκατάσταση, διόρθωση, βελτίωση σφαλμάτων της εγκατάστασης και της γείωσης
 • Αντικατάσταση προβληματικών υλικών
 • Έκδοση ( πιστοποιητικού καταλληλότητας ) πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
 • Η εταιρεία μας με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

211 7702222
697 9666610

Close Menu