Κίνηση - Γεννήτριες

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κινήσεως για :

 • Αντλιοστάσια για άρδευση ή απάντληση υδάτων με υποστήριξη από γεννήτριες και Inverter.
 • Μηχανοστάσια για: πισίνες, αερισμό, κλιματισμό.
 • Πιεστικά συγκροτήματα – συστήματα.
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες 0,5Hp έως 200Hp κατασκευή πινάκων αυτοματισμού, ελέγχου και εκκίνησης.
 • Γεννήτριες: αυτόματη εκκίνηση – στάση, τοποθετήσεις, εγκαταστάσεις, πίνακες μεταγωγής ΔΕΗ – ΗΖ, περιοδικούς ελέγχους αυτόματης εκκίνησης, συντηρήσεις, αποκατάσταση βλαβών.
 • Πίνακες αυτοματισμού: μελέτη, σχέδιο, κατασκευή.
 • Πίνακες αυτόματης εναλλαγής αντλιών, κυκλικής εναλλαγής.
 • Μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσεως.
  Soft starter για μεγάλους κινητήρες που εκκινούν με φορτίο.
 • Αντιμετώπιση βλαβών σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Αντικαθιστούμε: θερμικά, ηλεκτρονικά φλοτέρ, ηλεκτρονόμους, αισθητήρια, μαγνητοθερμικούς διακόπτες, μετασχηματιστές, ρελέ, αυτόματους διακόπτες.
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα: Τοποθέτηση – παράδοση, Περιοδικούς ελέγχους εκκίνησης, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών.
 • Παραλληλισμός γεννητριών.

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

211 7702222
697 9666610

Close Menu