Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα

Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων

Αναλαμβάνουμε την επισκευή θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε:

 • Καινούργιες εγκαταστάσεις
 • Παλιές εγκαταστάσεις
 • Έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
 • Αντικατάσταση παλαιών συστημάτων σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, χωρίς αλλαγή των καλωδιώσεων
 • Άμεση αντιμετώπιση βλαβών με γνήσια ανταλλακτικά

Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε καινούργιες εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση των καλωδίων του θυροτηλεφώνων / θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρας
 • Εγκατάσταση και σύνδεση της μπουτονιέρας στην είσοδο
 • Εγκατάσταση και σύνδεση των θυροτηλεφώνων / θυροτηλεοράσεων
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του / των ενισχυτών
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας

Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε παλιές εγκαταστάσεις

Στις παλιές εγκαταστάσεις υπάρχουν εγκατεστημένα τα καλώδια τα οποία και χρησιμοποιούνται από το παλιό σύστημα θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων.

 • Αποσύνδεση και αποψίλωση των παλιών εξαρτημάτων
 • Έλεγχος υφιστάμενης καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση και σύνδεση των καινούργιων θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

211 7702222
697 9666610

Close Menu