Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας παρέχει σειρά ηλεκτρολογικών υπηρεσιών σε ιδιώτες (οικίες, πολυκατοικίες, κ.λπ.) και επαγγελματίες (εμπορικά καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, εργοστάσια, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κ.λ.π).

Στις ακόλουθες σελίδες, μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε

 • Νέες εγκαταστάσεις
 • Επανέλεγχοι – αντιμετώπιση βλαβών
 • Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης για ΔΕΗ
 • Θεμελιακή γείωση για νέες εγκαταστάσεις
 • Μέτρηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων γειώσεων
 • Service και αλλαγή ηλεκτρικών πινάκων
 • Ανακαινίσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων
 • Επαύξηση ρεύματος ΔΕΗ
 • Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας
 • Οπτικές ίνες φωτισμού
 • Φωτισμός κήπων
 • Φωτισμός γηπέδων 5 x 5
 • Φωτισμός μεταλλικών κτιρίων
 • Κυκλώματα δομημένης καλωδίωσης
 • Ρελέ διαφυγής έντασης – Αντικεραυνικά
 • Κλειστά κυκλώματα
 • Κυκλώματα τηλεφωνικών κέντρων
 • Κυκλώματα συναγερμών
 • Κυκλώματα θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων
 • Κυκλώματα κεραιών
 • Κυκλώματα home theatre

Συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 • Αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα κλιμακοστασίου
 • Συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών – εξαρτημάτων
 • Εγκατάσταση ρελέ διαφυγής έντασης (ρελέ προστασίας)
 • Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
 • Εύρεση & αποκατάσταση βλαβών στη λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση αγωγού ουδετέρου 1,5 mm2 για χρέωση νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ
 • Μέτρηση και βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης
 • Εγκατάσταση νέου καλωδίου παροχής για επαύξηση ασφάλειας από την ΔΕΗ
 • Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας
Ανακαίνιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ανακαίνιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Η ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • Αποψίλωση παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αν χρειάζεται)
 • Συντήρηση – Επιδιορθώσεις στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Αντικατάσταση εξαρτημάτων και καλωδιώσεων
 • Εγκατάσταση καινούργιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Μελέτη συμβατικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Αναλαμβάνουμε την μελέτη συμβατικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οικιών και επαγγελματικών χώρων.

Όταν λέμε μελέτη εννοούμε τον υπολογισμό των ηλεκτρολογικών γραμμών και ηλεκτρολογικών πινάκων. Το πλήθος και την εγκατάσταση αυτών ανάλογα των:

 • Ηλεκτρολογικών φορτίων της εγκατάστασης
 • Μήκος ηλεκτρολογικής γραμμής (πτώση τάσης)
 • Θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 • Τρόπου εγκατάστασης των γραμμών ανάλογα με την κατηγορία του χώρου
 • Ποιότητα των ηλεκτρολογικών υλικών
Συμβατική καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση σε επαγγελματικό χώρο

Συμβατική καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση σε επαγγελματικό χώρο

Μία ηλεκτρική εγκατάσταση σε επαγγελματικό χώρο, μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Κατασκευή της θεμελιακής γείωσης
 • Εγκατάσταση κεντρικού πεδίου χαμηλής τάσεως
 • Εγκατάσταση υποπινάκων σε κάθε επίπεδο
 • Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, φωτισμού – κίνησης
 • Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας
 • Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας
 • Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου
 • Εγκατάσταση καλωδίων δικτύου Intranet & Internet
 • Κατασκευή – τοποθέτηση πεδίου για την διόρθωση του συνημιτόνου φ

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

211 7702222
697 9666610

Close Menu